Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 15 stycznia 2017

XII Krakowskie Harcerskie SPOTKANIE PO LATACH


Co rocznym zwyczajem instruktorzy ZHP zawsze w styczniu uczestniczą w harcerskich spotkaniach po latach. Od dłuższego czasu organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i hm Andrzej Krzyworzeka.

W tym roku kolejny raz uroczystość odbyła się sobotę 14 stycznia na terenie Hotelu Junior Krakus w Krakowie, gdzie dyrektorem jest hm Andrzej Krzyworzeka. Tradycyjnym hasłem spotkania jest … Gdy po latach będziesz wspominał Stare dzieje z harcerskiej drużyny… .Co ciekawe kiedy coraz mniej na harcerskich spotkaniach słychać typowych harcerskich piosenek. To spotkanie dało nareszcie nasycić się tradycyjnymi harcerskimi melodiami.

Prowadzącymi spotkanie byli: hm. Andrzej Krzyworzeka b. Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP do czasu przemian politycznych; hm Danuta Noszka – Leśniewska b. Komendantka Krakowskiej Chorągwi ZHP,  hm Janusz Wojtycza Przewodniczący Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP.

Radę Krakowskiej Chorągwi ZHP reprezentował Przewodniczący hm Henryk Chrobak. Ponadto gościem była przedstawicielka TPD w Krakowie. Szkoda, że przy tak ważnym spotkaniu gdzie odbywało się wręczanie różnych odznaczeń nie tylko harcerskich nie było przedstawicieli Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP, samorządu Miasta Krakowa oraz Województwa Małopolskiego.


Odznaczenia otrzymali:
Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP – hm Barbara Kucharska

Medale im. Dr Henryka Jordana:
- hm Stanisław Piasecki
- hm Wiesław Wójcik
- hm Jerzy Klinik

Odznaka Przyjaciel Dziecka:
- hm Magdalena Migacz
- hm Andrzej Gaczorek
- hm Krystyna Wywiał

Medal Za Zasługi dla SPH:
- hm Małgorzata Komorowska
- hm Marek Dobosz
- hm Władysław Dobosz
- hm Tadeusz Kubas

Odznaki Za Zasługi dla SPH:
- hm Aldona Jach
- dh Ewa Małota
- hm Małgorzata Pobóg – Malinowska
- hm Marek Valenta
- hm Leszek Sułek

Listy Gratulacyjne:
- hm Władysław Pancerz – od Naczelniczki  ZHP – ukończył 90 lat ( czerwcu 206)
- hm Zbigniew Sabiński od SPH – 50 lat pracy zawodowej w Domu Harcerza i działalności instruktorskiej w ZHP.
Trochę informacji o tej organizacji
 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa
 na podstawie przepisów Ustawy

 Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989, nr 20, poz.104 z późn. Zmianami) oraz Statutu i z tego tytułu posiada

osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

- 03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu
Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej.St. 39/00),

- 25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000114184,
 
- 16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.

Moja refleksja to to, że co prawda ponownie odradza się popularność na harcerstwo, a w szczególności na członkostwo w ZHP, ale młoda kadra instruktorska nie zawsze wykorzystuje nestorów harcerstwa, a przysłowie mówi … korzystajmy z wiedzy seniorów bo tak szybko odchodzą na wieczną służbę ….

Co najciekawsze, że wielu instruktorów harcerskich i harcerzy, którzy po przemianach politycznych przeszli do innych organizacji harcerskich, coraz częściej wracają w szeregi ZHP.

(zdjęcia chroni prawo autorskie)